Vill Du bli medlem i Kraxkompaniets stödförening?

Stödföreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. 

Medlemsavgiften är tills vidare 100 kronor för medlem och 50 kronor för familjemedlem boende på samma adress och ungdom, och det betalar du enklast in på bankgiro 272-4581.
Uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifterna kan också skickas med e-post till vår kassör Karlerik.brostrom@bredband.net

Du är hjärtligt välkommen som medlem i stödföreningen!